2018

 

W dniu 29.09.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach podczas XIII Dni Promocji Zdrowia, nasza Fundacja przy współudziale Miasta Rydułtowy oraz Laboratorium Medycznego T. Fryda w Rydułtowach miała możliwość zrealizowania badań krwi wg programu „Nasza propozycja – Twój wybór, Twoje zdrowie” dla mieszkańców naszego Miasta.
W ramach niniejszej współpracy mieszkańcy Miasta Rydułtowy mieli okazję skorzystać z całkowicie bezpłatnych badań przesiewowych w zakresie badań krwi w jednym z pięciu profili/paneli laboratoryjnych, takich jak:
panel lipidowy (cholesterol całkowity, trójglicerydy, cholesterol HDL i LDL) wraz z profilem nerkowym (kreatynina, mocznik, kwas moczowy, sód, potas) i profilem reumatycznym (CRP, RF, ASO, kwas moczowy);
profil wątrobowy (GGTP, Bilurbina, HBS Ag, anty HCV) wraz z panelem tarczycowym (TSH, Ft3, Ft4);
badania w kierunku boreliozy – IgG, IgM;
pakiet markerów nowotworowych dla kobiet w kierunku raka piersi i raka jajnika;
pakiet markerów nowotworowych dla mężczyzn w kierunku raka jądra i raka jelita grubego;
Z tak atrakcyjnej oferty skorzystało prawie 60 osób, w tym troje dzieci. Wśród badanych przeważała płeć żeńska. Zdecydowana większość badanych wybrała badanie w kierunku boreliozy. Dużą popularnością cieszyło się również badanie pakietu markerów nowotworowych. Najmniejszy odsetek badanych skorzystał z panelu wątrobowego wraz z panelem tarczycowym.
Podczas realizowania naszego autorskiego programu „Nasza propozycja – Twój wybór, Twoje zdrowie” rozdano osobom biorącym udział w wyżej wymienionych badaniach krwi ulotki, długopisy oraz opaski odblaskowe z logo Fundacji – niejako na pamiątkę sobotnich badań profilaktycznych.
Serdeczne podziękowania kierujemy do pracowników Laboratorium Medycznego T. Fryda w Rydułtowach za kolejną, doskonale przeprowadzoną wspólnie z nami akcję profilaktyczną. Dziękujemy również Włodarzom Miasta Rydułtowy za zaproszenie nas na XIII Dni Promocji Zdrowia oraz umożliwienie nam zrealizowanie działania w zakresie aktywizacji mieszkańców w kierunku szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.


 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz w związku ze sporym zainteresowaniem Darczyńców naszej Fundacji postanowiliśmy powtórzyć akcję profilaktyczną dotyczącą badania pacjenta metodą USG DOPPLER, w szczególności drożność naczyń krwionośnych żył głębokich i powierzchniowych, ocenę ewentualnych skrzeplin obecnych w naczyniach, obecność przepływu zwrotnego, ocenę kondycji zastawek.

Serdecznie zapraszamy !!!


 

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach w ramach XIII Dni Promocji Zdrowia w Rydułtowach przy współpracy z Urzędem Miasta Rydułtowy, zaprasza mieszkańców miasta Rydułtowy do skorzystania z bezpłatnego badania krwi które odbędą się w dniu 29.09.2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły poniżej.

Serdecznie zapraszamy.


 

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE 2018.

Chętnych darczyńców fundacji pragnących skorzystać z szczepienia zapraszamy do siedziby Fundacji w godzinach jej urzędowania w celu odbioru kuponów uprawniających do skorzystania z akcji.


 

W dniu 30.06.2018r. odbyła się akcja profilaktyczna dla Darczyńców naszej Fundacji, która dotyczyła badania USG dopplerowskiego tętnic szyjnych i kręgowych oraz żył kończyn dolnych. Było to już drugie nasze spotkanie z Panem Doktorem Grzegorzem Owsiakiem z Centrum Medycznego Artimex-Eurodent w Raciborzu. Tym razem z badania skorzystało 29 osób.
Wykryte podczas badań zmiany chorobowe nie stanowiły w tym dniu większego problemu, ale były dla pacjentów pierwszym sygnałem organizmu o zagrożeniu wymagającym kontroli i obserwacji, o czym informowany był każdy badany.
Pamiętajmy, że kontrola i wczesna diagnoza pozwala w wielu wypadkach ograniczyć lub opóźnić postęp choroby. Dbanie o zdrowie nie jest łatwe. Zmiana zwyczajów początkowo wymaga sporo wysiłku, jednak z czasem zdrowe nawyki wchodzą w krew i stają się oczywistością – wraz ze wzrostem energii i poprawą samopoczucia idzie w parze „Zdrowie” przez wielkie „Z”. A chyba nie ma cenniejszej rzeczy bowiem, jak mówił nasz słynny poeta Jan Kochanowski: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz aż się zepsujesz”.


 

 

Akcja profilaktyczna w dniu 30.06.2018r USG DOPPLERA, Eurodent-Artimex Racibórz.

Prosimy darczyńców fundacji którzy uczestniczyć będą w akcji o punktualne przybycie zgodnie z podaną na kuponie godziną badania.


 

 

W nawiązaniu do występów reprezentacji Polski w piłce nożnej na Mistrzostwach Świata w Rosji 2018 roku, pragniemy przypomnieć, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego badania KARDIOTELE.

Usługa dostępna całodobowo w punkcie opatrunkowym przy szybie LII Ruchu Rydułtowy.

 


 

Szanowny Darczyńco Naszej Fundacji, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna” Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna”.

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna” z siedzibą w Rydułtowach, ul. Leona 2.

Kontakt:
– listownie na adres: Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna”, ul. Leona 2, 44-280 Rydułtowy, budynek administracyjny A, pok. nr 2 z dopiskiem „Darczyńca Fundacji
– telefonicznie: 32 7294690
– e-mail: fundacjarydultowy@gmail.com

2. Inspektor ochrony danych:
Kontakt do naszego IOD: Rafał Pielczyk członek Zarządu Fundacji

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Celem zbierania Państwa danych jest realizacja celów statutowych oraz promocja Fundacji.
• danych fundatorów i członków organów Fundacji, takich jak Rada Fundacji w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych Fundacji, wysyłania zaproszeń na wydarzenia oraz aktualizacji wpisów do właściwych rejestrów, a także do bieżącej obsługi zapytań i wniosków członków.
• osób współpracujących na zasadach stałych, jednorazowych lub doraźnych (m.in. organizacja wydarzeń) w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania umowy;
• darczyńców, po uzyskaniu ich zgody, w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu email, adresu zamieszkania, w celach wykonania zadań statutowych, poprzez działania fundrusingowe, informowanie o działalności bieżącej Fundacji, zbiórkach celowych, wysyłania zaproszeń na wydarzenia;
• publikowania fotoreportaży z przebiegu akcji profilaktycznych (wizerunek), po uprzednim uzyskaniu Państwa pisemnej zgody.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych:
Na podstawie Państwa danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Państwa.

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych:
Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu ustania obowiązku prawnego przechowywania informacji o zawartych transakcjach (wystawionych fakturach VAT).

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych:
W razie konieczności będziemy przekazywać Państwa dane osobowe Podmiotom/Zleceniobiorcom świadczącym dla nas usługi rozliczeniowe, szkoleniowe, współpartnerom wymienionym na naszej stronie internetowej.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo do wycofania zgody,
– prawo dostępu do swoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktować można się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

9. Prawo wycofania zgody
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane w pkt 1 powyżej.

10. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji profilaktycznej dotyczącej badania pacjenta metodą USG DOPPLER, w szczególności drożność naczyń krwionośnych żył głębokich i powierzchniowych, ocenę ewentualnych skrzeplin obecnych w naczyniach, obecność przepływu zwrotnego, ocenę kondycji zastawek.


 

Ta umiejętność i wiedza może się przydać każdemy z Nas!!!


 


 

Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej, aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet. Tego życzymy Wam wspaniałe, niepowtarzalne Panie!

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Fundatorzy Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK Rydułtowy-Anna w Rydułtowach.


 

PODSUMOWANIE BIOCENOZY

W minioną sobotę tj. 03.03.2018r. odbyła się akcja profilaktyczna skierowana wyłącznie dla kobiet, a dotycząca cytologii mikrobiologicznej. Badanie tego typu trwa dosłownie chwilę i może uratować życie. Pomimo tego, okazuje się, że kobiety wciąż robią podstawową cytologię za rzadko i często za późno. Nie inaczej było w przypadku kobiet Naszej Fundacji. Z bezpłatnego badania skorzystało tylko 16 pań – mocno ubolewamy nad tak niską frekwencją.

Pamiętajmy! „Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących u kobiet nowotworów złośliwych (częstsze są tylko zachorowania na raka piersi). W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 3,4 tys. nowych zachorowań i 1,7 tys. zgonów z powodu tego nowotworu”.


Niemniej serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom, które przyjechały do Centrum Medycznego „OnkoTerm” w Rybniku, aby się zbadać. Szczególne podziękowania kierujemy przede wszystkim do Pani Małgorzaty Neuman, która przeprowadziła badanie biocenozy,a także dziękujemy Prezesowi CM „OnkoTerm”– dr n. med. Jackowi Kabut i „Laboratorium Diagnostyka” w Jastrzębiu Zdroju za umożliwienie wykonania nam wyżej wymienionych badań.


 

BIAŁA SOBOTA DLA KOBIET !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej akcji prozdrowotnej organizowanej przez naszą Fundację przy współudziale Centrum Medycznego ONKOTERM z Rybnika.


 

PODSUMOWANIE – BORELIOZA

Kolejny już raz informujemy, że zakończyły się badania serologiczne na obecność we krwi przeciwciał Borrelia burgdorferi, które wykonuje się w razie podejrzenia boreliozy.

Przez cały miesiąc grudzień 2017 r. nasi Darczyńcy mieli możliwość wykonać to darmowe badanie w PPZOZ Laboratorium med. T. Fryda w Rydułtowach. W sumie Borrelia burgdorferi IgG oraz IgM w surowicy wykonano 124 badania dla członków naszej Fundacji.

Pamiętajmy! Nawet jeśli kleszcz został wyjęty od razu po ukąszeniu, istnieje i tak wielkie ryzyko zarażenia boreliozą. Aby mieć pewność co do zakażenia krętkami boreliozy, należy przeprowadzić badania na obecność przeciwciał IgG i IgM. Zatem słusznie, że boimy się boreliozy, gdyż może ona mieć bardzo poważne następstwa, ze śmiercią włącznie. Trzeba się chronić przed kleszczami. Prewencja, jak praktycznie w każdej chorobie, jest najważniejsza. Diagnoza boreliozy to jedna z tych diagnoz, których na pewno nie warto odkładać na później.