Historia

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK  „Rydułtowy – Anna” z siedzibą w Rydułtowach powstała pod nazwą “Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Anna” w Pszowie ustanowiona przez dziewiętnastu Fundatorów aktem notarialnym.

Do marca 2014 Fundacja działała na terenie Pszowa. W związku z połączeniem kopalń „Rydułtowy” oraz „Anna” Zgromadzenie Fundatorów Fundacji postanowiło  przenieść siedzibę Fundacji, a co za tym idzie zmienić jej nazwę.
W marcu 2014 roku decyzją Zgromadzenia Fundatorów zmieniono dotychczasową nazwę oraz siedzibę.

Od 7 stycznia 2015r. zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nazwa fundacji brzmi: „Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
KWK „Rydułtowy – Anna” w Rydułtowach, ul. Leona 2 ,44-280 Rydułtowy.
Obecnym Prezesem Zarządu Fundacji jest Pan Grzegorz Malina.

Na tą chwilę Fundacja posiada ok. 1300 członków – darczyńców, którzy poprzez przekazywanie comiesięcznych darowizn wspomagają działania Fundacji  w realizacji celów statutowych. Dla członków Fundacji i ich rodzin prowadzone są różnego rodzaju akcje profilaktyczne takie jak na przykład: badania USG, Doppler, morfologię krwi, badania pod kątem raka prostaty i antygenu PSA, badania w kierunku boreliozy, szczepienia przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby, a także badania dermatologiczne.

W miarę posiadanych środków Fundacja dokonuje również zakupów różnego rodzajów sprzętów medycznych taki jak: aparaty EKG, aparaty elektrochirurgiczne, noże laserowe, materace przeciwodleżynowe czy łóżka rehabilitacyjne dla placówek medycznych naszego regionu, z których skorzystało i nadal korzysta wiele osób.

Przez ponad 20 lat istnienia, Fundacja wsparła około 7 tysięcy osób między innymi poprzez przekazanie pomocy finansowej na łączną kwotę około 2 mln złotych.

Darczyńcy  Fundacji po złożeniu oryginałów faktur dokumentujących koszty leczenia mogą także korzystać z częściowej refundacji poniesionych kosztów.