Misja i cele

Fundacja została powołana by realizować swoją misję zgodnie ze Statutem poprzez

– Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej ofiarom ciężkich wypadków
  w kopalniach.
– Udzielania pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, związanej
   z chorobami zawodowymi, wypadkami przy pracy lub innymi chorobami.
– Wspomagania działań w zakresie doposażania placówek ochrony zdrowia
  i pomocy społecznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

-Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
-Wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
-Zakup żywności i przekazywanie jej na potrzeby osób potrzebujących,
-Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób potrzebujących,
-Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów,
-Dofinansowanie kosztów zakupu protez i wózków inwalidzkich,
-Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej,
-Organizowanie oraz finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
-Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów z zakresu ochrony zdrowia i BHP.