Rada nadzorcza / Zarząd


Zarząd Fundacji

Malina Grzegorz prezes Zarządu
Szczepka Janusz wiceprezes Zarządu
Kszuk Izabela sekretarz Zarządu
Kucharzewski Teofil członek Zarządu
Pielczyk Rafał członek Zarządu

Rada Nadzorcza Fundacji:

Łabęcki Dariusz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Godoj Andrzej wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tront Gabriela sekretarz Rady Nadzorczej
Kubatko Danuta członek Rady Nadzorczej
Próżny Zbigniew członek Rady Nadzorczej
Lisiecki Jerzy członek Rady Nadzorczej