RODO


Szanowny Darczyńco Naszej Fundacji

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna” Państwa danych osobowych oraz
o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna”.

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej KWK „Rydułtowy-Anna” z siedzibą w Rydułtowach,
ul. Leona 2

Kontakt:

 •  listownie na adres: Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej KWK  „Rydułtowy-Anna”, ul.Leona 2, 44-280 Rydułtowy, budynek administracyjny A, pok. nr 2 z dopiskiem „Darczyńca Fundacji”
 • telefonicznie: 32 729469
 • e-mail: fundacjarydultowy@gmail.com
 1. Inspektor ochrony danych:
  Kontakt do naszego IOD: Rafał Pielczyk – członek Zarządu Fundacji
 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Celem zbierania Państwa danych jest realizacja celów statutowych oraz promocja Fundacji.
 • danych fundatorów i członków organów Fundacji, takich jak Rada Fundacji
  w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych Fundacji, wysyłania zaproszeń na wydarzenia oraz aktualizacji wpisów do właściwych rejestrów, a także do bieżącej obsługi zapytań i wniosków członków.
 • osób współpracujących na zasadach stałych, jednorazowych lub doraźnych (m.in. organizacja wydarzeń) w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania umowy.
 • darczyńców, po uzyskaniu ich zgody, w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu email, adresu zamieszkania, w celach wykonania zadań statutowych, poprzez działania fundrusingowe, informowanie o działalności bieżącej Fundacji, zbiórkach celowych, wysyłania zaproszeń na wydarzenia.
 • publikowania fotoreportaży z przebiegu akcji profilaktycznych (wizerunek),
  po uprzednim uzyskaniu Państwa pisemnej zgody;
 1. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych:

Na podstawie Państwa  danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Państwa.

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu ustania obowiązku prawnego przechowywania informacji o zawartych transakcjach (wystawionych fakturach VAT).

 1. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

W razie konieczności będziemy przekazywać Państwa dane osobowe Podmiotom/Zleceniobiorcom świadczącym dla nas usługi rozliczeniowe, szkoleniowe, współpartnerom wymienionym na naszej stronie internetowej.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktować można się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 1. Prawo wycofania zgody

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane w pkt 1 powyżej.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.